pes-luna-drevo-zajem-slike Svet24.si

Video: Pogrešanega psa našli na nenavadnem mestu

alkohol Svet24.si

Indijec z 2,9 promila alkohola v krvi razgrajal v ...

1697198536-dsc03553-1697198509897 Necenzurirano

Logarjeva igra ali kdo nas vleče za nos #kolumna

robert golob vlada Reporter.si

Načrt za rušenje Goloba: kaj zoper predsednika ...

primoz roglic Ekipa24.si

Kolesarka vojna za velikega talenta! Vpleteni pa ...

Amir Kazić Leo, v krogu pa Zdravko Čolić Odkrito.si

Skriti sin Zdravka Čolića?!

lanisek Ekipa24.si

V drugi seriji Slovenci kot prebujeni, Anže ...

Novice Sevnica

Sevniški svetniki tudi o turistični taksi

Piše: Občina Sevnica/T.Ž.

Čas objave:
24.06.2018 13:53

Sevniški svetniki so sprejeli Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sevnica. Gre za uskladitev z novim državnim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki od 1. 1. 2019 za promocijske namene Slovenske turistične organizacije predvideva uvedbo promocijske takse. Med še drugimi točkami dnevnega reda pa so člani sveta podali soglasje k imenovanju Darje Cizelj za direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, ter soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

Člani občinskega sveta Občine Sevnica, so na 31. redni seji, ki je potekala sredi tega tedna, obravnavali in sprejeli predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica, ki poleg več uskladitev z zakonodajo prinaša spremembo v številu članov odborov delovnih teles občinskega sveta. Doslej je članov v skupaj šestih delovnih telesih lahko do enajst, po uveljavitvi novele statuta pa bodo delovna telesa štela od pet do devet članov. Po vsebinski razpravi o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica je bilo sprejeto stališče, da se do druge obravnave uskladi več s strani svetnikov podanih predlogov, vezanih predvsem na tehniko vročanja gradiv.

Člani sveta Občine Sevnica so sprejeli sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na Domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, ki jo v sevniški občini izvaja Center za socialno delo Sevnica. Gre za eno od socialnovarstvenih storitev v obliki organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S subvencijo Občine Sevnica se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v institucionalno varstvo. Za uporabnike storitve cena ostaja enaka, povišanje cene pa bo kril občinski proračun.

Obravnavan in sprejet je bil predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018. Za drugi letošnji rebalans so ključne spremembe na treh projektih, in sicer terminska sprememba izvedbe dveh projektov, ureditve Kvedrove ceste od avtobusne postaje do železniške postaje in ureditve kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju, ter skladno z izbirnim postopkom zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo in opremo nove kuhinje v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. V rebalansu so zagotovljena dodatna sredstva za vzdrževanje občinskih cest, saj je pretekla zima zahtevala več dela za vzpostavljanje tekoče prevoznosti cest, sanacije posledic vremenskih vplivov pa potekajo še v teh mesecih. Sprejeti rebalans hkrati omogoča prijavo na nedavno objavljena razpisa za sanacijo male telovadnice v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in za nakup urgentnega vozila za izvajanje nujnega zdravstvenega varstva v Zdravstvenem domu Sevnica.