Bankomat Svet24.si

Ste ostali brez gotovine, vaša bančna kartica pa...

delavci Svet24.si

Slovenci delamo za manj, kot je evropsko ...

1712649659-0122maribor4-3-1712649604353 Necenzurirano

Ovadena županja, ki je po ovinkih prišla do ...

grims cerkev-kriz mora bit-facebook Reporter.si

Kako Cerkev omogoča predvolilno kampanjo Branka ...

nika kriznar 24 af Ekipa24.si

Pravljica Nike Križnar! Naša skakalka razkrila ...

dejan dogaja1 Njena.si

Dejan Dogaja in Kiara Haas: Ljubezen jima daje ...

luka doncic Ekipa24.si

Uau! Luka razkril, koliko avtomobilov ima trenutno...

Novice Novo mesto

Predstavitev projekta Odprta akademija za inovativni turizem

Piše: FOŠ

Čas objave:
28.03.2018 15:26

Projekt, ki je bil prepoznan kot odličen in inovativen na prvem javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina, poteka že od junija 2017.

Projekt izvaja Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Kompasom Novo mesto d.o.o. in Turistično informacijskim centrom Novo mesto, Termami Krka d.o.o., Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma, izvaja projekt z naslovom Odprta akademija za inovativni turizem, ki traja v obdobju od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2018 in je sofinanciran iz sredstev CLLD 2014-2020.

Namen, vizija in usmeritve Odprte akademije za inovativni turizem

Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Ustvarjalnice inovativnega turizma

Odprta akademija za inovativni turizem je v teku projekta usmerjena v načrtovanje, organizacijo, promocijo in izvedbo štirih odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi in potrebnimi vsebinami na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

  • Organizacija atraktivne prireditve, certifikat Organizator turističnih prireditev, izvajanje v urbanih naseljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem, Šentjernej.
  • Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe, certifikat Pripovedovalec zgodb, izvajanje v urbanih naseljih Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Šentjernej, Mokronog.
  • Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, certifikat Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, izvajanje v urbanih naseljih Mirna Peč, Škocjan, Semič, Šentjernej.
  • Umetnost sožitja vin in kulinarike, certifikat Vinski svetovalec, izvajanje v urbanih naseljih Metlika, Črnomelj, Šentrupert, Otočec.

Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki so nastajali na podlagi idej med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, bodo izvajali odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se bo dokazovalo na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci bodo pridobili certifikate, ki se bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu.

Certifikati bodo ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih bodo študentje lahko uporabili pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Neposredni učinki projekta

Projekt bo ustvaril novo delovno mesto in implementiral nov podjetniški model s štirimi pod-modeli. Vsaka ustvarjalnica bo izobrazila po 16 novih certificiranih strokovnjakov za posamezna področja, in sicer za organizatorje turističnih prireditev, pripovedovalce zgodb, nosilce dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na podeželju in vinske svetovalce. Na ustvarjalnicah bo nastalo 25 novih inovativnih turističnih proizvodov, ki se bodo tržili na območju Dolenjske in Bele krajine ter 64 ustvarjalnih nalog inovativnega turizma. Po zaključku izobraževanja bo izveden Odprti forum inovativnega turizma za vsako ustvarjalnico posebej in strokovna konferenca Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem, na kateri bodo poleg udeležencev ustvarjalnic sodelovali tudi strokovnjaki in znanstveniki iz tematskih področij. Nove vsebine bodo zbrane v Priročniku, ki bo v nakladi 500 izvodov izšel v mesecu avgustu, ko bo tudi ustanovljena Odprta akademija za inovativni turizem.

Izvajanje projekta

Projekt se izvaja v šestih nivojih, in sicer:

1. nivo - priprava kurikuluma Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma

2. nivo - promocija novega modela Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma

3. nivo - organizacija in izvedba Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma

4. nivo - ustvarjanje novih osnovnih, delnih in integralnih turističnih proizvodov

5. nivo - predstavitev ustvarjalnih nalog, praktičnega dela, podelitev certifikatov, izvedba štirih forumov in zaključne konference

6. nivo - izdaja Priročnika Odprte ustvarjalnice inovativnega turizma in ustanovitev Odprte akademije za inovativni turizem

Z izvedbo projekta bodo deležniki na področju turizma (ponudniki, društva, študentje, zainteresirana javnost) pridobili nova znanja in veščine, ki so potrebna za prepoznavanje novih proizvodov in zgodb, oblikovanje kakovostnih in atraktivnih integralnih turističnih proizvodov v turističnem prostoru, promocijo, komunikacijo in razvoj ponudbe v skladu s sodobnimi smernicami.