katamaran, Simplicity Svet24.si

Na katamaranu našli sledove krvi, pogrešana ...

kovček, potovanje, ženska Svet24.si

98-letnica iz Nove Gorice prestrašila domače, ...

FRANCI ZAVRL Necenzurirano

Kitajci nočejo imeti več nič z Zavrlom in ...

Boštjan Aver_26_Foto- Barbara Reya.JPG Reporter.si

Laž v demantiju in zloraba pravice do popravka: ...

maribor boromisa Ekipa24.si

Brez zadržkov! Iz Olimpije jasno o incidentu ...

Giovanni Barreca z ženo, ki jo je neusmiljeno pokončal, saj je bil (in še je) prepričan, da je v nje Odkrito.si

Pokončal družino, ker je želel izgnati hudiča

doncic Ekipa24.si

Norec! Cirkuški met Dončića končal naravnost v...

Novice Novo mesto

Pobuda za dvotirno nadgradnjo železniške proge Novo mesto-Ivančna Gorica

Piše: STA

Čas objave:
09.06.2022 07:23

Pripravljavci državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Novo mesto-Ivančna Gorica so v Novem mestu danes predstavili prostorsko načrtovanje in pobudo za dvotirno etapno nadgradnjo ter modernizacijo železniške proge na omenjenem dolenjskem odseku. Pobuda predvideva tudi elektrifikacijo železniške proge na tem odseku.

Gre za odsek od vključno železniške postaje Birčna vas pri Novem mestu do železniške postaje Ivančna Gorica. Postopek umeščanja naj bi predvidoma končali leta 2028, celoten projekt nadgradnje pa so ocenili na približno 650 milijonov evrov, je povedala predstavnica Direkcije RS za infrastrukturo in vodja projekta priprave državnega prostorskega načrta Mira Vizovišek Motaln.

Kdaj si lahko na Dolenjskem obetajo izboljšanje zastarele železniške povezave, sicer še ne morejo napovedati. Nadgradnjo so zastavili etapno, določena dela pa bodo lahko v okviru vzdrževanja začeli že ob pripravi prostorskega načrta, je dodala.

Po podatkih direkcije je predmet pobude za državno prostorsko načrtovanje nadgradnja regionalne železniške proge št. 80 državna meja-Metlika-Ljubljana na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica, ki poteka po občinah Novo mesto, Mirna Peč, Trebnje in Ivančna Gorica ter obsega sanacijo oz. nadgradnjo proge, vzpostavitev dvotirnosti in elektrifikacije, nov potek na posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in železniških prehodov ter nadgradnjo signalno varnostnih naprav.

Predlog nadgradnje se navezuje na prvi odsek dolenjske železniške proge, katerega nadgradnjo pripravljajo in obravnavajo z ločenim državnim prostorskim načrtom. V nadaljnjih postopkih je predvideno tudi nadaljevanje dejavnosti za nadgradnjo proge od Birčne vasi do državne meje pri Metliki.

Prostorske ureditve so del ukrepov za nadgradnjo regionalnih železniških prog na področju Ljubljanske urbane regije. Cilji teh ukrepov so okrepitev števila in deleža potnikov v integriranem javnem, kakovostno, učinkovito in privlačno potovanje z železnico, prepustnost, opremljenost in celovitost železniškega sistema, povečanje količine tovora na železnici in vzpostavitev točk za povezavo različnih vrst prometa.

Predvidene koristi teh ukrepov so večja zmogljivost prog, skrajšanje potovalnega časa, zmanjšanje stroškov izrabe vozil, vzdrževanja in poslovanja, večja okoljska sprejemljivost in ustrezna varnost.Na nekaj manj kot 44-kilometrski regionalni železniški progi so predvideli nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja zdajšnjih tirov, deviiranje na posameznih odsekih za zagotovitev višje projektne hitrosti in v drugi fazi gradnjo vzporednega tira na celotnem odseku.

Med drugim še nov potek dvotirne proge med Birčno vasjo in Ivančno Gorico z večjimi deviacijami na posameznih odsekih, nadgradnjo železniških postaj in postajališč, ukinitev 54 nivojskih prehodov, gradnjo novih 16 izvennivojskih prehodov za avtomobilski promet in s tem povezano preureditev cestnega omrežja ter prenovo devetih izvennivojskih prehodov.

Elektrifikacijo celotne proge in gradnjo novih elektro-napajalnih postaj Mirna Peč in Radohova vas, nadgradnjo signalno varnostnih telekomunikacijskih naprav na celotni progi in uvedbo daljinskega vodenja prometa.

Pobuda sicer vsebuje podatke, potrebne za odločanje o postopku državnega prostorskega načrtovanja in izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in sprejemljivosti. Na njeni podlagi bodo prišli do konkretnih smernic državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, predlogov in pripomb javnosti ter do odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.

Vse bodo analizirali in oblikovali usmeritve za nadaljnje načrtovanje, pripravljavec prostorskega akta pa bo pripravil osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja. Sklep o njegovi izvedbi sicer sprejme vlada, so še zapisali pripravljavci pobude.

Šlo je sicer za prvo iz niza štirih predstavitev v okviru enomesečne javne razgrnitve omenjene pobude. Novomeški bodo sledile še predstavitve v Mirni Peči, Trebnjem in Ivančni Gorici.