voda, analiza, vzorec Svet24.si

Kalna voda iz avstrijskega rezervoarja, pogin rib ...

Alya Svet24.si

Alya iskreno: "Ni mi bilo lahko!"

1690281543-fghtrjjk-143-1690281423896 Necenzurirano

Zakaj Beović govori o plačah zdravnikov, če so ...

natasa pirc musar ales musar m24 ss Reporter.si

Ruska mreža prvega soproga: zakaj predsednica ...

luka doncic Ekipa24.si

Dončić je prvič spregovoril o svoji hčerki, ...

Sanjska ženska Nina Osenar Njena.si

Nina Osenar o zakulisju sprejema vloge Sanjska ...

kek Ekipa24.si

Kek samozavestno: Marsikdo se je nasmehnil, ko je ...

Novice

Sprejet rebalans proračuna

Piše: R.K.

Čas objave:
16.04.2022 07:56

Novomeški občinski svetniki so na 27. redni seji po skrajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za leto 2022, zaključni račun proračuna za leto 2021 in predlog odloka proračuna za prihodnje leto.

Svetniki so potrdili tudi ustanovitev občinskega javnega stanovanjskega sklada, sprejeli strategijo razvoja kulture do leta 2030 in izrazili podporo aktivnostim za ustanovitev javne univerze v Novem mestu. Rebalans proračuna med drugim upošteva spremenjeno dinamiko izvajanja investicij ter črpanja državnih in evropskih sredstev, uskladitve oziroma noveliranje finančnih načrtov projektov in investicij na podlagi finančnih spodbud mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, Dogovora za razvoj regij in Načrta razvojnih programov 2022–2025. Na nekatere spremembe rebalansa so posredno vplivale tudi nastale gospodarske razmere kot posledice epidemije in globalnega dogajanja. Z rebalansom prihodki občine znašajo 64.4 milijona evrov in se tako povečujejo za 5,2 milijona, odhodki znašajo 74, 8 milijona evrov in se povečujejo za 4,8 milijona. Svetniki so potrdili tudi zaključni račun proračuna za leto 2021 in predlog odloka proračuna za prihodnje leto, ki sledi investicijski naravnanosti ter ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine, kljub številnim projektom pa se še naprej ohranja postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015.

seja, novo-mesto
27. redna seja
Mestna občina Novo mesto

Ker želi občina v naslednjih letih bistveno povečati fond najemniških stanovanj (ureditev stanovanj že poteka na objektu na Glavnem trgu 2, zaključuje se dokumentacija za izgradnjo v Podbrezniku, prav tako se nekatera še načrtujejo), je občinski svet z namenom reševanja stanovanjske problematike potrdil ustanovitev javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto. Ena od poglavitnih nalog sklada bo upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb za pridobitev državnih in evropskih nepovratnih sredstev ter vodenje investicij.

Svetniki so sprejeli tudi strategijo razvoja kulture do leta 2030, kjer je Mestna občina Novo mesto opredelila kulturo kot enega od dvanajstih prednostnih področij s ciljem omogočiti kulturno udejstvovanje občanov v vseh življenjskih obdobjih in s tem krepiti kulturno identiteto ter prepoznavnost občine kot pomembne destinacije. V okviru strategije je občina kot cilje navedla vlaganja v obnovo javne infrastrukture na področju kulture, razvoj profesionalne kulture in kakovostnih vsebin na področju ljubiteljske kulture in etničnih manjšin, varstvo, celostno ohranjanje, predstavljanje, promocija in upravljanje kulturne dediščine, razvoj in nadgradnja kulturno umetnostne vzgoje s poudarkom na otrocih in mladih ter vzpostavitev podpornih kulturnih programov.

seja, novo-mesto
27. redna seja
Mestna občina Novo mesto

Občinski svet je soglašal s sklepom podpore za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, vlado Republike Slovenije in državni zbor pa pozval, da sprejmeta vse potrebne ukrepe za začetek delovanja Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto in za preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v javni visokošolski zavod.

Na seji se je občinski svet seznanil z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2021 in soglašal s predlogi za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov, seznanil se je tudi s poročilom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za minuli dve leti, z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih, s poročilom o izvedenih lanskih aktivnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in potrdil program dela sveta za tekoče leto ter sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leti 2021 in 2022.