Upravna enota Ljubljana Svet24.si

Kako kaže s stavko na upravnih enotah?

hrvaška obala Svet24.si

Poleti glavnina Slovencev spet na Hrvaško, a za ...

895265_047-zdravniska_stavka Necenzurirano

Kje je največ zdravnikov preklicalo soglasje za ...

janez jansa vlada vladna palaca sr1 Reporter.si

Janez Janša že razbija na vrata vladne palače, ...

tina maze pm Ekipa24.si

Brez dlake na jeziku! Tina Maze za številne ...

masterchef, 10 Njena.si

10. sezona šova MasterChef bo precej drugačna!

lovro kos 24 Ekipa24.si

Slovenski dan v Lahtiju! Po Niki si je vso ...

Novice

Načrtovana nova stanovanjska naselja v občini Sevnica

Piše: R. K.

Čas objave:
02.07.2022 10:19

V občini Sevnica načrtujejo dve novi stanovanjski naselji na območju Krmelja in Studenca.

Lokalna skupnost je na območjih, kjer je načrtovana nova gradnja, zavezana k sprejetju programov opremljanja za območja funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč. S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo in drugo predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Opredeljena so tudi finančna sredstva za izvedbo opremljanja, roki za izvedbo in etapnost opremljanja. Na tej podlagi se odmeri tudi komunalni prispevek posameznemu investitorju oziroma graditelju nove nepremičnine.

Območje predvidene nove stanovanjske pozidave v Krmelju je v velikosti 6.485 m2. Gre za razgiban teren orientiran proti jugu, ob lokalni cesti in obstoječi pozidavi. Območje je trenutno pretežno poraslo s travo, na severnem robu pa se začenja manjši gozd. Na tem območju je predvidena postavitev štirih stanovanjskih objektov, od tega dveh dvostanovanjskih in dveh enostanovanjskih enot. V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena izvedba nove dostopne ceste ter ureditev meteorne kanalizacije in fekalnega kanala. V neposredni bližini območja se nahaja vsa potrebna infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema tudi navezala.

Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture na območju opremljanja bosta zagotavljala zasebni investitor z lastnimi sredstvi in Občina Sevnica s sredstvi občinskega proračuna. 

Izvedba komunalnega opremljanja je predvidena v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo opornega zidu, ceste v makadamski obliki in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne prevleke na cesti in postavitev cestne razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v upravljanje do konca leta 2027.

Na Studencu gre za vzhodni del naselja, ki je opredeljen s podrobnim prostorskim načrtom. V naravi območje na severovzhodni strani meji z gozdnimi in kmetijskimi površinami, na jugozahodni strani so kmetijske površine, na zahodni strani pa je podružnična šola. Na območju je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki bo omogočila izgradnjo več stanovanjskih objektov. Določbe prostorskega akta opredeljujejo 14 prostorskih enot, od katerih je na enajstih predvidena gradnja dvanajstih stanovanjskih objektov. Trije stanovanjski objekt že stojijo, za gradnjo pa je prostih še devet parcel. Dovoljena je gradnja eno in dvostanovanjskih stavb ter določene vrste pomožnih nestanovanjskih objektov. Preostale površine so namenjene dograditvi prometnega, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, predvideno je tudi območje za parkirišče za osebna vozila.

V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena izgradnja novega cestnega odseka s pločnikom, ki se bo priključil na obstoječo lokalno cesto, ki poteka skozi Studenec. Predvidena je ureditev odvodnjavanja in cestne razsvetljave ter izgradnja vodovoda in električnega omrežja. Izgradnja komunalne opreme je predvidena do konca leta 2027. Finančna sredstva za komunalno opremljanje bo zagotovila Občina Sevnica, skozi poravnavo komunalnega prispevka pa bodo stroške komunalnega opremljanja za posamezno gradbeno parcelo pokrili investitorji.